Er wordt vertrouwelijk en uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens omgegaan. Deze informatie wordt alleen voor onze eigen administratie gebruikt en niet aan derden verleend.

Kabiri.nl  kan voor de afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens Kabiri.nl persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Statement.

Voor Kabiri.nl is het interessant te weten welke pagina’s het meest bezocht worden en welke door haar aangeboden producten het meest gewild zijn. Hiervoor verzamelt Kabiri.nl bepaalde informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Kabiri.nl de site en producten afstemmen op de wensen van de gebruikers.

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op je computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Je hebt de mogelijkheid je browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kun je een aantal functionaliteiten op deze site echter niet meer gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van je browser.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.